SWEDAC-ackreditering

Dectron 2.0 AB har en officiell SWEDAC ( Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ) ackreditering för sitt testlaboratorium som beviljades 2021. Ackrediteringens omfattning och villkor anges i ackrediteringsbeslutet.
www.swedac.se

Certifikat Dectron