Ackrediterad EMC-testning

Med över 30 års erfarenhet har Dectron ett toppmodernt EMC-lab redo att användas av ditt företag. Vårt EMC-labb är ackrediterat för de flesta vanligaste förekommande EN-standarderna för emission och immunitet. Vår EMC-testanläggning har en 3m skärmad kammare och en 10m väderskyddad testplats. Ackrediterad emissionstestning är möjlig upp till 6 GHz.
Många kunder kommer också till oss för ”pre-compliance” testning för att dra nytta av vår långa erfarenhet att lösa EMC-relaterade problem.

Standarder som omfattas av ackrediteringen

Emission:
• EN 55011 Utrustning för Industriellt, Vetenskapligt och                          Medicinskt bruk ( ISM )  – Radiostörningar
• EN 55014-1 Elektriska Hushållsapparater, Elverktyg mm
• EN 55016-2-1 Mätning av ledningsbundna störningar
• EN 55016-2-3 Mätning av utstrålade störningar 
• EN 55022 – > EN 55032
• EN 55032 Multimediautrustning
• EN 60601-1-2 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
• EN 61000-3-2 Harmoniska övertoner för utrustning max 16A/fas
• EN 61000-3-12 Harmoniska övertoner för utrustning  > 16A/fas,           men max 75A/fas
• EN 61000-6-3 Utrustning i Bostäder, Kontor, Butiker mm
• EN 61000-6-4 Utrustning i Industrimiljö
• EN 61000-6-8 Kommersiell & lättindustriell Emission

Immunitet:
• EN 61000-4-2 Elektrostatiska urladdningar ( ESD )
• EN 61000-4-4 Snabba Transienter ( EFT ) / Pulsskurar ( Burst )
• EN 61000-4-5 Stötpulser
• EN 61000-4-11 AC – Dips mm max 16A/fas
• EN 61000-4-34 AC – Dips mm   > 16A/fas

Urval av icke-ackrediterade standarder

 

• EN 12015 / 12016 EMC Hissar, Rulltrappor och Rullramper

• EN 50121-4 Järnvägstillämpningar; signal- och telekommunikation

• EN 55024 Utrustning för informationsbehandling – Immunitet
• EN 55035 Multimediautrustning – Immunitet

• EN 60974-10 Bågsvetsutrustning

• EN 61000-4-3 Immunitet mot utstrålade rf EM-fält
• EN 61000-4-6 Immunitet mot ledningsbundna störningar av rf-fält
• EN 61000-4-8, -9 Immunitet mot 50Hz och transienta magn. fält
• EN 61000-4-29 DC – Dips mm
• EN 61000-6-1 Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor mm
• EN 61000-6-2 Immunitet hos utrustning i industrimiljö
• EN 61800-3 Varvtalsstyrda elektriska drivsystem
• EN 61326-1 Elektrisk utrustning för mätning, styrning och lab