Vår historia

Dectron 2.0 AB startade som Neonteknik AB 1989, då beläget  i Färjestaden. Företaget utvecklade ursprungligen elektroniska högspänningstransformatorer för neonrör, baserat på en innovativ teknik. När verksamheten breddades och expanderade krävdes mer yta och man flyttade till den nuvarande lokalen i Algutsrum norr om Färjestaden. I slutet av 90-talet startades ett EMC-lab för att testa elektronik enligt EMC-direktivet för CE-märkning. Verksamheten blev alltmer inriktad på allmän elektronik och därför ändrades namnet till  Dectron.

Dectron på 2000-talet

I början av 2000-talet köptes företaget upp av Evox Rifa Group. EMC-testlabbet ackrediterades av SWEDAC och kunde därmed certifiera externa kunders produkter, då var det ett av fyra ackrediterade EMC-labb i Sverige. De befintliga lokalerna utökades till totalt 2600 m² vilket möjliggjorde ytterligare tillväxt av elektronikproduktion och utveckling. 2007 förvärvades Evox Rifa Group (inklusive Dectron) av KEMET Corporation. KEMET flyttade sin FoU för EMI-filter till Dectron och 2015 slogs Dectron AB samman med KEMET Electronics AB i Gränna. Dectrons officiella namn försvann men verksamheten fortsatte i Algutsrum, precis som tidigare.

Dectron 2.0 AB

År 2021 förvärvade Business Creation B.V. i Nederländerna Algutsrum-enheten av KEMET Electronics. Dectron återuppstod som Dectron 2.0 AB och fortsatte sin verksamhet som förut.