SWEDAC-ackreditering

Dectron 2.0 AB har en officiell SWEDAC (Sveriges nämnd för ackreditering och överensstämmelsebedömning) ackreditering för sitt testlaboratorium som beviljades 2021. Ackrediteringens omfattning och villkor anges i ackrediteringsbeslutet.
www.swedac.se