KEMET och BusinessCreation kommer tillsammans överens om en ny framtid för Dectron

Fredagen den 17 september 2021 tillkännagav Amsterdam, KEMET/YAGEO och BusinessCreation tillsammans överföringen av KEMET:s anläggningar i Kalmar Sverige till BusinessCreation för att återutveckla ett nyligen oberoende företag med en blomstrande framtid för sina kunder och personal samtidigt som den utökar sin regionala roll. Som en del av förvärvet kommer det nya bolaget att utnyttja det tidigare varumärket, Dectron, med personal som har möjlighet att bli aktieägare.

Efter förvärvet av KEMET av YAGEO i juni 2020 togs ett strategiskt beslut att söka efter en förvärvspartner till elektroniktillverkningsanläggningarna i södra Sverige. Nederländerna-baserade BusinessCreation var den idealiska partnern med tanke på dess erfarenhet av att framgångsrikt utveckla företag över hela Europa, samtidigt som social och regional påverkan alltid stod i centrum för sina beslutsprocesser.

För BusinessCreation var möjligheten av särskilt intresse på grund av den höga kunskaps- och kompetensnivån som finns inom det nuvarande teamet och det faktum att det finns synergier med andra BusinessCreation-satsningar. Utöver det uppfyller den också de sociala målen att behålla och utveckla avancerade tillverknings- och elektronikföretag aktiva i Kalmarregionen.

Avtalet representerar en win-win-win för KEMET/YAGEO, BusinessCreation Group och Dectron och gör det möjligt för Dectron att bygga en hållbar framtid för alla intressenter.

Det nya ledarskapet för Dectron kommer att fokusera på tillväxt inom sin befintliga kundbas och efter det att använda denna erfarenhet och kunskap för att utveckla nya produkter och tjänster som är relevanta för framtiden. Utöver det kommer Dectrons ledning att allokera medel för att investera i nya och innovativa initiativ i framtiden.

Andreas Meier, SVP på KEMET EMEA tillägger, ”Av strategiska skäl ville vi hitta en lämplig lösning som bättre skulle positionera vår plats i Kalmar för att växa externt, baserat på det robusta och tillgängliga kunnandet. Vår pålitliga partner BusinessCreation Group kunde hjälpa till att forma denna nya framtid. Med detta avtal kan Dectron nu utveckla sig mer självständigt till olika marknader. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete med Dectron under de kommande åren”.

“It is a privilege for me to develop this traditional Swedish company further and provide a good perspective for the future based on the collaboration with KEMET/YAGEO and the development of new activities with our current and prospective customers. There is an enormous amount of knowledge and craftsmanship available in Dectron, which provides an ideal starting point for success” said Mickael Larsson, Managing Director of Dectron.
“This is a huge opportunity for the Dectron team to grow again and a milestone in the company’s long history. It is also certainly a huge boost for all employees, who have put their heart and soul into this great company for years,” said Roel Wolfert, Managing Director of BusinessCreation.